การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
20-21 มิถุนายน 2562
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,900 บาท รับจำนวน 350 คนเท่านั้น
 

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 667-418-088-0

ชื่อบัญชี  นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ และ นายนิคม  หล้าอินเชื้อ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศขยายเวลา

รับสมัครเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน