โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
8-9 กุมภาพันธ์ 2563
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 150 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดการชำระเงิน

 ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)  สาขาจัตุรัสจามจุรี เลขที่บัญชี  410-062789-5  ชื่อบัญชี  น.ส.เสาวคนธ์  ต่วนเทศ/นายบัญชา อุนพานิช/นายวีระศักดิ์  จงเฟื่องปริญญา

ขยายเวลาการรับสมัคร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

“การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

ณ  ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน