โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เรื่อง การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive
20-21 มกราคม 2563
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 250 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดการชำระเงิน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 667-416-8600 ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ - นางพนิดา จอมจันทร์ยอง
และกรุณา Upload สำเนาใบโอนเงินมาที่ www.council-uast.com
ลงทะเบียน online หรือที่ e-mail : council.staff123@gmail.com

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

   

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน