โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
10 กรกฎาคม 2564
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการฯ ปขมท.
ณ ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting
ค่าลงทะเบียน คนละ 800 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

"Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ"

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน