ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14
30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2565
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ ปขมท.
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์
ค่าลงทะเบียน คนละ 0 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
ไฟล์เอกสารประกอบ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน