ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. หากมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบ Slip มาด้วย หรือหากยังไม่ได้โอนก็ไม่ต้องแนบ สามารถแนบมาภายหลังที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ได้
3. เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ให้กด "ลงทะเบียน" ระบบจะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ของท่าน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม "โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ เรื่อง การพัฒนางานบริการในมหาวิทยาลัย ยุค Digital Disruptive"
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ*
รหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูล*
การประชุมที่สมัคร
ค่าสมัคร
บาท
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมลล์*
วุฒิการศึกษา*
ตำแหน่ง*
หน่วยงาน/คณะ*
มหาวิทยาลัย/สถาบัน


**มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ กรณีไม่มีให้เลือก
Slip การชำระเงิน

**สามารถชำระเงินภายหลังได้ และแจ้งการชำระเงินมาที่ เมนูแจ้งการชำระเงิน ด้านซ้ายได้


การชำระเงิน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 667-416-8600 ชื่อบัญชี น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์ - นางพนิดา จอมจันทร์ยอง
และกรุณา Upload สำเนาใบโอนเงินมาที่ www.council-uast.com
ลงทะเบียน online หรือที่ e-mail : council.staff123@gmail.comหมายเหตุ