ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. หากมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบ Slip มาด้วย หรือหากยังไม่ได้โอนก็ไม่ต้องแนบ สามารถแนบมาภายหลังที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ได้
3. เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ให้กด "ลงทะเบียน" ระบบจะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ของท่าน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม "โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจาปี 2563 เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”"
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ*
รหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูล*
การประชุมที่สมัคร
ค่าสมัคร
บาท
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมลล์*
วุฒิการศึกษา*
ตำแหน่ง*
หน่วยงาน/คณะ*
มหาวิทยาลัย/สถาบัน


**มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ กรณีไม่มีให้เลือก
Slip การชำระเงิน

**สามารถชำระเงินภายหลังได้ และแจ้งการชำระเงินมาที่ เมนูแจ้งการชำระเงิน ด้านซ้ายได้


การชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-404085-1
ชื่อบัญชี นายสุวิต ผิวพันคา โดยกรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินไปที่ อีเมล suwpie@kku.ac.th

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2563
 

 

">

หมายเหตุ