การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าอุดมศึกษาไทย วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

Detail : การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่องเดินหน้าอุดมศึกษาไทย ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ปขมท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 1

เอกสารประกอบการบรรยาย 2

เอกสารประกอบการบรรยาย 3

เอกสารประกอบการบรรยาย 4

เอกสารประกอบการบรรยาย 5

วันที่ : 25 ก.พ. 2559