ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2 (1/2560)

Detail ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2 (1/2560) วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 201 อาคารจามจุรี 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ วันชัย  มีชาติ กล่าวให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ปขมท.

วันที่ : 13 ม.ค. 2560