สัมมนาการจัดทำแผนการการบริหารและดำเนินงาน ปขมท.ชุดที่ 19 ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 การสัมมนาการจัดทำแผนการการบริหารและดำเนินงาน ปขมท.ชุดที่ 19 ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ในระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ณ.ภาลัยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประธานที่ประชุม นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท.เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ที่ปรึกษา ปขมท. คณะกรรมการบริหาร ปขมท. และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ปขมท.

วันที่ : 04 มี.ค. 2560