ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 80 (3/2560)

 ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 (3/2560) ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีประธาน/ผู้แทน สภาข้าราชการ พนักงาน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

วันที่ : 25 ส.ค. 2560