ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 4/2560

Detail การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับที่ประชุมคณะบริหาร ปขมท.

วันที่ : 25 ส.ค. 2560