ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5-2560

Detail การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5-2560

ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ : 04 พ.ย. 2560