การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1/2561 และประชุมกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 82 (1/2561)

Detail การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 26 มกราคม 2561 และประชุมกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 82 (1/2561) วันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ : 27 ม.ค. 2561