การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2561

การประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4/2561 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

วันที่ : 07 ก.ย. 2561