ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561)

การประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สทัยสามัญ ครั้งที่ 86 (5/2561) ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องไทรเงิน กระบี่รีสอร์ท ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประธานที่ประชุม นายคมกริช ชนะศรี ประธาน ปขมท.ชุดที่ 19 โดยมีประธาน รองประธาน และผู้แทนสมาชิกจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

วันที่ : 08 ก.ย. 2561