ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 1-2561 และประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 87 (6/2561)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 20 ครั้งที่ 1/2561 และประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัย ครั้งที่ 87 (6-2561) วันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ : 23 พ.ย. 2561