ประชุมกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 89 (2/2562)

การประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 89(2/2562) เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม 1 โรงแรมกระบี่รีสอร์ท ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

วันที่ : 08 พ.ค. 2562