การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 4 (3/2562) และประชุมคณะกรรมการปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 90 (3/2562) ณ มทร.ตะวันออก จ.ชลบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 ครั้งที่ 4 (3/2562) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาห์ อาคารสรรพวิชช์บริการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และประชุมคณะกรรมการปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 90 (3/2562) ในวันเสาร์ที่ 24  สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ห้องประชุมศรีตรัง โรงแรมสีชังพาเลส อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ในการนี้ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ  อธิการบดี มทร.ตะวันออก ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปขมท.และมีกิจกรรมบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเมือง การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC.)

วันที่ : 23 ส.ค. 2562