การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5 (4//2562) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 91 (4/2562)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ครั้งที่ 5 (4//2562) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 91 (4/2562) ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ  ห้อง 103 อาคารวิชชาคาม 2 ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน

วันที่ : 23 พ.ย. 2562