ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 ครั้งที่ 6 (1/2563) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20 ได้ประชุมฯคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6 (1/2563) ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการและบริหารชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหาร ปขทท. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมฯ  ในการนี้ คณะกรรมการ ปขมท. ได้มอบของที่ระลึกแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ก.พ.อ. พร้อมยื่นหนังสือเกี่ยวกับการผลักดันหรือการขับเคลื่อนเรื่องการเยียวยาปรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (8%) ในนามของ ปขมท. ด้วย และอธิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบของที่ระลึกแก่ประธาน ปขมท. และคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ด้วย

วันที่ : 24 ม.ค. 2563