การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 (1/2563) วันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงแรมสมิหลา จังหวัดสงขลา

วันที่ :