ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”


ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วันที่ : 06 มกราคม 2563

 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓

 
เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
 
จัดโดย สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ร่วมกับ ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
 
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ