วารสารวิชาการ ปขมท.

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ

 

วันที่ : 01 ก.พ. 2560> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 20 มิ.ย. 2562 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
> : ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2561
> 12 ก.พ. 2562 : ปขมท. ขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัย
> : ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2560
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561
> : เชิญติดตามเพจ
> 10 พ.ค. 2561 : ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
> 22 พ.ย. 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7
> 03 พ.ค. 2561 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”