เชิญติดตามเพจ

รายละเอียด โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6

คลิกลิงค์เพจได้ที่นี่

วันที่ :> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 20 มิ.ย. 2562 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
> 12 มี.ค. 2562 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
> 10 เม.ย. 2562 : ผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561
> 10 พ.ค. 2561 : ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
> 22 พ.ย. 2561 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7
> 03 พ.ค. 2561 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”
> 06 ธ.ค. 2561 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ