ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

รายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลันราชภัฎสุรินทร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โทร.081-1466144, 044-041561, 044-041587

วันที่ : 10 พ.ค. 2561> 06 มิ.ย. 2563 : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การวิจัยและพัฒนางานประจำด้วยแนวคิดลีน” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
> 01 พ.ค. 2563 : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี พ.ศ.2563
> 26 มี.ค. 2563 : ปขมท.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง #อยุ่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
> 29 ม.ค. 2563 : ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2562
> 18 มี.ค. 2563 : ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
> 20 ก.พ. 2563 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ความท้าทายของบุคลากรในการพัฒนาตนเองสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
> 19 พ.ย. 2562 : รายงานสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562
> 02 เม.ย. 2563 : ประกาศเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12
> 09 ม.ค. 2563 : วารสาร ปขมท.
> 12 ธ.ค. 2562 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4