ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

รายละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายวิจัยนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลันราชภัฎสุรินทร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ โทร.081-1466144, 044-041561, 044-041587

วันที่ : 10 พ.ค. 2561