การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Digital Transformation" ระหว่างวันที่ 22 - 23  พฤศจิกายน 2561 ณ กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดแนบ

 

คลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อดูรายละเอียดโครงการและสมัครทางออนไลน์ http://www.council-uast.com/conference2/index.php

วันที่ : 22 พ.ย. 2561