การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7 เรื่อง "Digital Transformation" ระหว่างวันที่ 22 - 23  พฤศจิกายน 2561 ณ กรีนนิมมาน ซีเอ็มยู เรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดแนบ

 

คลิกลิงค์ลงทะเบียนเพื่อดูรายละเอียดโครงการและสมัครทางออนไลน์ http://www.council-uast.com/conference2/index.php

วันที่ : 22 พ.ย. 2561> 29 ม.ค. 2562 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. 2562
> 20 มิ.ย. 2562 : การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
> 12 มี.ค. 2562 : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการจัดทำผลงานวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษา
> 01 ก.พ. 2560 : วารสารวิชาการ ปขมท.
> : เชิญติดตามเพจ
> 01 ม.ค. 2561 : ปขมท.สัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2561
> 10 พ.ค. 2561 : ประชุมวิจัยวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
> 03 พ.ค. 2561 : โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน”
> 06 ธ.ค. 2561 : งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ