งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ

รายละเอียด งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 หัวข้อ พัฒนาคน พัฒนางาน สู่นักปฏิบัติมืออาชีพ ระหว่างวันที่  6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คลิกลิงค์รายละเอียด http://nhesse3.udru.ac.th/

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561