ลำดับ ปีที่ วันที่ เรื่อง อ่าน
1 6 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2560 806
2 6 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2560 2732
3 6 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2560 389
4 5 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2559 375
5 5 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2559 261
6 5 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2559 217
7 4 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2558 203
8 4 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2558 173
9 4 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2558 619
10 3 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2557 314
11 3 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2557 261
12 2 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2556 256
13 2 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2556 235
14 1 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2555 676
15 1 พฤษภาคม - สิงหาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 2 ปี 2555 608
16 1 กันยายน - ธันวาคม วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3 ปี 2555 551
17 2 มกราคม - เมษายน วารสารวิชาการ ฉบับที่ 1 ปี 2556 691