ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. หากมีการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้แนบ Slip มาด้วย หรือหากยังไม่ได้โอนก็ไม่ต้องแนบ สามารถแนบมาภายหลังที่เมนู แจ้งการชำระเงิน ได้
3. เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ให้กด "ลงทะเบียน" ระบบจะทำการส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ของท่าน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม "โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 : ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)"
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ*
รหัสผ่านสำหรับแก้ไขข้อมูล*
การประชุมที่สมัคร
ค่าสมัคร
บาท
โทรศัพท์มือถือ*
อีเมลล์*
วุฒิการศึกษา*
ตำแหน่ง*
หน่วยงาน/คณะ*
มหาวิทยาลัย/สถาบัน


**มหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ กรณีไม่มีให้เลือก
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม
ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ
Slip การชำระเงิน

**สามารถชำระเงินภายหลังได้ และแจ้งการชำระเงินมาที่ เมนูแจ้งการชำระเงิน ด้านซ้ายได้


การชำระเงิน

 ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาจัตุรัสจามจุรี  เลขที่บัญชี 410-062789-5  ชื่อบัญชี น.ส.เสาวคนธ์  ต่วนเทศ /นายอภินันท์ อินทร์ไชยยา/นายวีระศักดิ์  จงเฟืองกาญจน์หมายเหตุ