สภาพนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยของพื้นที่จังหวัดปัตตานี

สภาพนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยของพื้นที่จังหวัดปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับหลายภาคส่วน ส่งมังคุดและทุเรียนกว่า 10 ตัน ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยระบายผลผลิตทางการเกษตรในสถานการณ์โควิด
เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้ (วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564) ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการนำของรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากสส.ในพื้นที่ พาณิชย์จังหวัดปัตตานี เกษตรจังหวัดปัตตานี อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และคณะ ได้ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวาน รถส่งผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในรอบนี้เป็นการส่งมังคุดรวม 10 ตัน และทุเรียน 595 กิโลกรัม จากอำเภอสายบุรี และอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานีไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในส่วนของ ปขมท. โดย นายเรวัต รัตนกาญจน์
ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประสานงานผ่านคณะกรรมการบริหาร ปขมท. เครือข่ายต่าง ๆ ของ ปขมท. และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก ปขมท. มากกว่า 39 สถาบันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อช่วยในการขายและสั่งซื้อทุเรียน (หมอนทอง) จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีปริมาณการสั่งซื้อสูงถึง 1.95 ตัน มูลค่าเกือบสองแสนบาท
"ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19 ร่วมใจช่วยเกษตรกรอุดหนุนผลไม้ชายแดนใต้"

วันที่ : 09 ส.ค. 2564