ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)และประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 100 (5/2564)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สภาอาจารย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)และประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมี นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. และประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการประชุมตามวาระ ณ ห้องโรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมจัดเวทีเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

https://www.ubu.ac.th/new/news_read.php?id=20462

วันที่ : 17 ธ.ค. 2564