การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี 2565 วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่