สัมมนาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2565 ณ คาบานา รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

Detail

วันที่ : 16 ก.ค. 2565