ค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10

 ภาพกิจกรรม โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 10

พิธีเปิด

กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิเคราะห์

กลุ่มคู่มือ

วันที่ : 01 ธ.ค. 2565