การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้น

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ปขมท. ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล คณะกรรมการประเมินค่างาน บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล คณะกรรมการประเมินค่างาน บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับรู้รับทราบวิธีการประเมินค่างานที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและหลักการประเมินค่างานของแต่ละหน่วยงาน วันที่ ๓๐-๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๖ ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 


ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท   

สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขาบิ๊กซีหางดง   ประเภทออมทรัพย์      

เลขที่บัญชี 422-152-173-6  ชื่อบัญชี นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์  นางสุธาลี  ทองมี  นายนิคม หล้าอินเชื้อ

และกรุณา upload สำเนาใบโอนเงินมาที่ www.council-uast.com--> ระบบลงทะเบียนการประชุมออนไลน์

เลือก “แจ้งการชำระเงิน” หรือที่ e-mail : council.staff123@gmail.com

     ** ชำระค่าลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 **

filedata/ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประเมินค่างาน(1).doc

filedata/ประชาสัมพันธ์-โครงการอบรมเรื่องการประเมินค่างาน.pdf

filedata/หนังสืออนุมัติจัดโครงการ (สำหรับประกอบการเบิกจ่าย)

แบบฟอร์มจองโรงแรม Travelodge  ราคาพิเศษ 900 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)  มีรถรับ-ส่ง

แผนที่สถานที่จัดงาน 

      คลิกลิงค์เพื่อดูแผนที่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV) ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 053-942881-4 

แนะนำสถานที่พัก

    - โรงแรมที่มีความร่วมมือกับ ปขมท. และมีรถรับ-ส่ง คือ โรงแรม Travelodge  ราคาโปรโมชั่น 900 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า) และ 1,500 บาท (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน)  ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มที่แนบมานี้ และติดต่อกับทางโรงแรมได้เลย

        แบบฟอร์มจองโรงแรม Travelodge 

       - Victoria Nimman Hotel

       - เว็บแนะนำที่พักย่านนิมมาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ : 30 ต.ค. 2566> 03 พ.ค. 2567 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา”
> 09 ก.พ. 2567 : โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 3)
> 11 ธ.ค. 2566 : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น” รุ่นที่ 8
> 25 ต.ค. 2566 : ขยายระยะเวลาจัดส่งผลงานเข้าประกวดงานมหกรรมแสดงผลงานระดับชาติ ปขมท. ครั้งที่ 6
> 23 พ.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 11
> 30 ต.ค. 2566 : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนกับเครือข่าย ปขมท.
> 30 ม.ค. 2566 : ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการฯ ปขมท. ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ
> 24 ธ.ค. 2566 : ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมวิ่ง 30ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023
> 25 ก.ย. 2566 : การประชุมวิชาการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ปขมท.)
> 08 พ.ย. 2566 : โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11