การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561
3-4 พฤษภาคม 2561
จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
  ไฟล์เอกสารประกอบ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน 2561