การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 7
22-23 พฤศจิกายน 2561
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ปขมท.
ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
  ไฟล์เอกสารประกอบ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่  087-177-7866 (คุณนิคม หล้าอินเชื้อ)

 

หรือ email : council.staff123@gmail.com