ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.)
     
มหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 Exhibition of Thailand Innovation and Routine Work Development of Higher Education Support Staff 2017
27-28 กรกฎาคม 2560
จัดโดย คณะอนุกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท รับจำนวน 400 คนเท่านั้น
  ไฟล์เอกสารประกอบ
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด/หมายเหตุ

 กรุณาตรวจสอบรายชื่อการนำเสนอผลงานตามไฟล์ด้านบน  หากมีข้อสงสัยหรือมีข้อผิดพลาด  

กรุณาแจ้งที่ email : council.staff123@gmail.com