รายการประชุมที่เปิดให้ลงทะเบียน

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ.2565
12-13 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบ online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

จัดโดย
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ปขมท.

รายละเอียด ลงทะเบียน