ข่าวประชาสัมพันธ์


การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12


*********************** “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี **********************


วันที่ : 28 ตุลาคม 2562

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 “ธรรมรักษาวิชาการ” : สังคมปริวรรต  พิพัฒน์อนาคต ร่วมฉลอง 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่  2 – 3 เมษายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่  http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201901001844

 
-  สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 
-  สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน  ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 
 
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน 097-234-4249 และ   02-470-8887 หรือ e-mail : suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th 
 
สำหรับที่พักให้ติดต่อไปที่แผนกสำรองห้องพัก ติดต่อคุณภัทริยา / ผู้จัดการแผนกรับจองห้องพัก โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 038-255501-40 เบอร์ต่อ 1115, 1116, 1117  
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.  หนังสือเชิญโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12
2.  โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ  ครั้งที่ 12
3.  กำหนดการ
4.  หนังสืออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่ 12 สำหรับใช้ประกอบขออนุมัติเข้าร่วมโครงการ
5.  หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้ทำนิพนธ์บทความและข้อมูลเพิ่มเติม
6.  แบบพื้นหลังโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. x 100 ซม. pptx
     แบบพื้นหลังโปสเตอร์ ขนาด 80 ซม. x 100 ชม. jpg
7.  ตัวอย่างการเตรียมบทความวิจัย.docx
     ตัวอย่างการเตรียมบทความวิจัย.pdf
8.  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติฯ ครั้งที่12.jpg
9.  แบบฟอร์มการจองห้องพักโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี จอมเทียน 
 
http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201901001844
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ