ข่าวประชาสัมพันธ์


การเตรียมบทความทางวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.


วีดีโอบรรยายพิเศษ การเตรียมบทความทางวิชาการสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. โดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปชมท. เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564


วันที่ : 21 กันยายน 2564

ท่านสามารถกดเข้าชมคลิปการบรรยายที่ ลิ้งค์นี้ได้เลยครับ

 https://drive.google.com/file/d/1s1BQ_Tz0isPsvsKUG84Amlg9MItTj2qY/view?usp=sharing
ระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ