การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
18-19 พฤษภาคม 2566
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ณ สวนแสนปาล์ม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,800 บาท รับจำนวน 300 คนเท่านั้น
 

รายละเอียดการชำระเงิน

      โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี “ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย

     แห่งประเทศไทย (ปขมท.)  เลขที่บัญชี  521-0-877-841

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนบหลักฐานการชำระเงินได้ที่ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย (ปขมท.) (council-uast.com)

 
     
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน