ขั้นตอนการลงทะเบียนและจองที่พัก

        ให้ดูรายละเอียดข้อมูลการประชุม และเอกสารแนบต่างๆในหน้าแรกที่เมนู ในหน้านี้จะระบุวันเวลา และสถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ใช้ในการประชุม

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนในหน้ารายลัเอียดการประชุม กรอกรายละเอียดและข้อมูลให้ครบถ้วน ในขั้นตอนนี้จะมีรายการแนบ Slip หลักฐานการโอนเงิน หากยังไม่ได้ชำระเงินก่อนการลงทะเบียน สามารถที่จะลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยทำการโอนเงินภายหลังแล้วทำการแจ้งการชำระเงินไดที่ เมนู แจ้งการชำระเงิน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและกด "ลงทะเบียน" แล้วระบบจะทำการลงทะเบียนให้ท่านและส่งข้อมูลรายละเอียดการลงทะเบียนไปยังอีเมลล์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลยืนยันในการลงทะเบียน
  2. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโดนเข้าไปที่เมนู เพื่อเช็คดูสถานะการลงทะเบียนว่ามีการชำระเงินค่าลงทะเบียแล้วนหรือยัง และได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบแล้วหรือไม่ และสามารถลงทะเบียได้หรือไม

 

2. การชำระเงิน

  1. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการโอนเงินค่าเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู เพื่อทำการแจ้งการโอน
  2. เข้าไปตรวจสอบสถานะการชำระเงินโดนเข้าไปที่เมนู เพื่อเช็คดูสถานะการชำระเงินว่าได้รับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบแล้วหรือไม่ และสามารถลงทะเบียได้หรือไม่

 

ข้อมูลธนาคารในการชำระเงิน


** เลขที่บัญชีในการชำระเงิน
กรุณาดูที่หน้ารายละเอียดของแต่ละการประชุม