ขั้นตอนการแจ้งการชำระเงิน
1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มข้างล่างให้ครบถ้วน
2. ให้แนบ Slip มาด้วย
3. เมือกกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ให้กด "แจ้งการชำระเงิน" ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลรายละเอียดไปยังอีเมลล์ของท่าน
แบบฟอร์มการแจ้งการชำระเงิน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
โทรศัพท์มือถือ
อีเมลล์
เลือกรายการชำระเงิน
เลือกการประชุมที่ชำระเงิน
เลือกที่พักที่ชำระเงิน
วันที่โอน
จำนวนเงิน
Slip การชำระเงิน


** เลขที่บัญชีในการชำระเงิน
กรุณาดูที่หน้ารายละเอียดของแต่ละการประชุม


หมายเหตุ