น.ส.ปัทมา จักษุรัตน์
jaksurat.p@gmail.com
ผู้อำนวยการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

      ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา (The Center for Promotion and Competency Development of Supporting Staff in Higher Education Institutions) ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา         


 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์