การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

Detailคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ปขมท. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9  "จามจุรีวิชาการ" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และมี ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  ภายในงานมีการประกวดและนำเสนอผลงานการวิจัย ของบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จำนวน  350 คน

วันที่ : 31 มี.ค. 2560