การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

วันที่ : 20 มิ.ย. 2562

การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคคลสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11  "ทองกวาววิชาการ" : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ดาว์นโหลต สูจิบัตร

 คลิกเพื่อดาว์นโหลต Proceeding