การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าอุดมศึกษาไทย วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โร

วันที่ : 25 ก.พ. 2559

รายละเอียด การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2559 เรื่อง เดินหน้าอุดมศึกษาไทย จัดโดย สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ปขมท. วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

เอกสารประกอบการบรรยาย 1 Assesment รมช.ธีระเกียรติ

เอกสารประกอบการบรรยาย 2 Happywork

เอกสารประกอบการบรรยาย 3 ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการบรรยาย 4 บรรยาย รมชธีระเกียรติ

เอกสารประกอบการบรรยาย 5 ปขมท.

เอกสารประกอบการบรรยาย 6 พอเพียงอย่างไรในสถาบันอุดมศึกษา