มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 (1/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 106

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 (1/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 106 เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม โดยการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "เส้นทางความก้าวหน้าและการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน" สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/EVMhUAbWbCQ


ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/8tQ6Nhjv4CWsQ39DA


วันที่ : 06 ม.ค. 2566