มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 (2/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 107

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 (2/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท.สมัยสามัญ ครั้งที่ 107 เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกลเกียรติ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/Egn16fdbNy2wW5mJ7

 

วันที่ : 24 ก.พ. 2566