สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ปขมท.ช่วยเกษตรกรชาวใต้ ในโครงการ ปขมท.ร่วมใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิต-19

สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท)

ช่วยเกษตรกรชาวใต้ จำหน่ายทุเรียน  ในโครงการ ปขมท.ร่วมใจ ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิต-19

วันที่ : 11 ส.ค. 2564