มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 105

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 105 https://photos.app.goo.gl/y3LMvqUSVwyX4bbF8

วันที่ : 28 ต.ค. 2565